ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


ประกันรถยนต์
ดูดวง


คุณสมบัติของโฟม pu
คุณสมบัติของโฟม pu

                                                                       

1.   ป้องกันความร้อนและเย็น (Most efficient) เนื่องจากมีค่าการนำความร้อน เพียง 0.0198 W/mk ซึ่งมีค่าต่ำมากใกล้เคียงกับสูญญากาศทำให้   P.U.Foam “ไม่สามารถนำความร้อน  จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ดังนั้นจึงป้องกันความร้อน / เย็น ได้อย่างดี
2.   ป้องกันการรั่วซึม เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นเซลปิด มีค่าการซึมผ่านของน้ำไม่เกิน 2% จึงทำให้น้ำ,ความชื้นไอน้ำไม่สามารถซึมไปยังส่วนอื่นได้ จึงป้องกันการรั่วซึม
3.   การทนต่อกรด- ด่าง  (Acid&BaseResistant)  โฟม PU ไม่ละลายในกรด-ด่าง แอลกอฮอล์ น้ำมันเครื่องจึงทำให้สามารถป้องกันการเสียหายจากสารที่กล่าวข้างต้น
4.   การทนไฟ,ไม่ลามไฟ (FireResistant) โฟม PU เป็นฉนวนที่ติดไฟ แต่ไม่ลามไฟ เพราะใส่สารกันไฟไว้ถึง 15% จึงไม่เป็นเชื้อเพลิงเมื่อโดนไฟเผา
5.  ไม่มีสารเจือปน ( Non-toxic Irritant)  เนื่องจากเป็นฉนวนที่แข็งตัวเป็นก้อน ไม่มีกรด-ด่างหรือตัวทำละลายอย่างอื่นๆ จะมาเปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลวได้ จึงไม่มีสาระคายเคือง หรือสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้เหมือน     ใยแก้วและใยหินที่มีโอกาสหลุดร่วงเป็นละอองได้
6.  ป้องกัน มด นก หนู แมลง ให้เข้ามาอยู่อาศัย (Vermin Resistant)  ได้มีการปรับปรุงส่วนผสมที่ทำให้มด นก หนู แมลงไม่ชอบ สัตว์เหล่านั้นจึงไม่เข้าไปทำรัง หรือทำลายฉนวนได้
7.  น้ำหนักเบาและแข็งแรง (Light Weight&Strrength) มีน้ำหนักเบา โดยโฟมขนาด 1 เมตร x 1เมตร x 1 นิ้ว จะมีน้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม จึงทำให้ไม่เพิ่มน้ำหนักบนตัวโครงสร้าง หรือฐานรากและยังรับน้ำหนักแรงกดได้ดี 
8.   ติดตั้งง่าย  (Easy To Install) ในการติดตั้งผนังสำเร็จบุโฟม PU ตัวโฟม สามารถนำมาติดตั้งได้ง่ายดาย เหมือนการติดตั้งไม้อัดหรือแผ่นยิปซั่ม ทั่วไป ขั้นตอนไม่ซับซ้อน  
9.  ไม่มีการยุบตัวและสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม เพราะมีความหนาแน่นถึง 35-50ก.ก/ ลุกบาศก์เมตร มีลักษณะแข็ง ไม่เสื่อมสภาพ  จึงทำให้ฉนวนชนิดนี้ทนทานไม่ยุบตัวและสวยงาม
10.  ลดเสียงดัง กั้นเสียง ( Noise Inhibiting ) เพราะมีโครงหลังคาภายในเซลล์เป็นช่องอากาศเป็นโพรงเรียกว่าAir Gap เป็นจำนวนมาก สามารถลดการพาของเสียง
11.  ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ( CondensationControl)  โฟม PUจะเป็นตัวกั้นกลางแยกความร้อนและความเย็นอยู่คนละข้าง จึงทำให้ไม่เกิดการเกาะตัวของไอน้ำ
12.  ประหยัดพลังงาน  เนื่องจากสามารถป้องกันการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกถึงผนังและหลังคาได้มากกว่า 90 %  ทำให้อุณหภูมิในห้องลดลงจากข้างนอกมากกว่า 20 องศาเซลเซียส อาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่ถ้าใช้ก็จะทำให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 50 %
13.  มีประสิทธิภาพการใช้งานในอุณหภูมิที่ – 70 ถึง 100 องศาเซลเซียส
14.  โฟม PU มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีโดยไม่ต้องบำรุงรักษาแต่อย่างใด  (ภายใต้การติดตั้งที่ถูกต้อง)

********************************************************************Copyright © 2010 All Rights Reserved.