dot
>> ข้อมูลทางเทคนิค

 

Metal  Siding  ผนังสำเร็จรูปบุฉนวน P.U. Foam

 

องค์ประกอบสำคัญ

1.       เหล็กอะลูซิงค์ เกรดเอ ทนทานนานกว่า 10 ปี มีน้ำหนักเบา ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยได้มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น สีที่เคลือบเป็นสีพิเศษมาตรฐานเดียวกับสีรถยนต์ สามารถป้องกันสนิมได้เทียบเท่าเหล็กปลอดสนิม

2.       โฟม PU ซึ่งจะเป็นฉนวนกันความร้อน/เสียง

3.       อะลูมิเนียม ลามิเนต ฟรอยด์ หรือ PVC ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนความร้อน    

 กล่องข้อความ: 1

คุณสมบัติป้องกันเสียงของโพลียูรีเทนโฟม

ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม( Polyurethane Foam )หรือพียูโฟม( P.U.Foam ) นอกจากจะนิยมนำมาใช้งานเป็นฉนวนกันความร้อนภายในอาคารสิ่งก่อสร้างและเก็บความเย็นในอุตสาหกรรมเก็บความเย็นทั่วๆไปแล้ว ยังสามารถนำฉนวนกันความร้อนประเภทนี้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันเสียง กลายไปเป็นฉนวนป้องกันเสียงหรือโฟมกันเสียงนั่นเอง ซึ่งโฟมกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนประเภทนี้เป็นฉนวนที่ช่วยลดเสียงดังหรือเป็นฉนวนกันเสียง สามารถกั้นเสียงเข้า-ออก ( Noise Inhibiting ) มีโครงสร้างของเนื้อโฟมแบบ closed cells จึงสามารถ กั้นเสียง หรือบล็อกเสียงได้ดี สามารถป้องกันเสียงรบกวน  หรือเสียงทะลุทะลวง ผ่านจากภายในอาคารสู่ภายนอก หรือจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ได้เป็นอย่างดี หรือ ปัญหาเสียงดังเนื่องจากฝนตกจากหลังคาที่มุงด้วยสังกะสี หรือ เหล็ก Metal sheet หรือ กันเสียงงานห้องสตูดิโอ สถานบันเทิงต่าง ๆ ผับ บาร์ ร้านอาหาร ฯลฯ

ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือพียูโฟมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็นฉนวนกันเสียงหรือฉนวนป้องกันเสียงหรือโฟมกันเสียงได้อย่างลงตัว ในการนำฉนวนกันความร้อนพียูโฟมไปประยุกต์เป็นฉนวนป้องกันเสียงหรือโฟมกันเสียงนั้น ต้องพิจารณาถึงการนำไปใช้ว่า ใช้ฉนวนป้องกันเสียงด้านผิวนอกหรือฉนวนป้องกันเสียงดังจากภายในอาคาร เพราะโฟมกันเสียงหรือฉนวนป้องกันเสียงประเภทนี้จะต้องได้ความหนาของเนื้อฉนวนชั้นโฟมที่มากพอจึงจะสามารถเป็นฉนวนกันเสียงหรือฉนวนป้องกันเสียงโฟมกันเสียงดังได้ การกำหนดความหนาของชั้นโฟมที่จะใช้พ่นป้องกันเสียงนั้นอยู่ที่โวลลุ่มของเสียงเราต้องทราบจำนวนเดซิเบลของเสียงว่าดัง ขนาดจำนวนกี่เดซิเบล ถ้าเสียงดังมากก็จำเป็นจะต้องใช้โฟมกันเสียงหรือกำหนดความหนาของโฟมกันเสียงเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ลดเสียงดังตามที่ต้องการได้และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้ผลลัพธ์แก้ปัญหาตามที่เราต้องการ ถ้าหากโฟมกันเสียงภายในอาคารฉนวนกันเสียงหรือฉนวนป้องกันเสียงจะทำหน้าที่เก็บเสียงดังหรือลดทอนเสียงดังไม่ให้เล็ดลอดออกไปด้านนอกหรือออกไปได้น้อยที่สุด นี่คือการนำฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือพียูโฟมไปประยุกต์ใช้งานในการทำเป็นฉนวนป้องกันเสียงหรือฉนวนเก็บเสียงหรือโฟมกันเสียง

ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือโฟมกันเสียง นอกจากจะป้องกันเสียงไม่ให้ออกนอกอาคารแล้ว ยังสามารถจัดการกับเสียงจากภายนอกหรือข้างนอกอาคารไม่ให้เข้าสู่ภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การจะป้องกันเสียงดังได้มากน้อยนั้น ยังขึ้นอยู่กับขนาดของการโฟมกันเสียงอีกด้วย ฉนวนป้องกันเสียงที่ฉีดป้องกันเสียงต้องได้ขนาดของความหนามากพอสมควร กล่าวคือต้องฉนวนป้องกันเสียงหรือโฟมกันเสียงต้องมีขนาดของความหนาของโฟมตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไป การติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงหรือโฟมกันเสียงประเภทนี้ต้องทำรอบตัวอาคาร เพื่อประสิทธิภาพในการลดเสียงดังไม่ให้เข้าหรือออกจากอาคารตามที่ต้องการ 

ตารางแสดง ค่าการลดความดังของเสียงที่ความหนาของ P.U. Foam ต่าง ๆ

ความหนาของ  P.U. Foam (หน่วย : มม.)

ความดังของเสียงที่ลดได้ (หน่วย : เดซิเบล)

17

24

25

35

30

42

35

50

หมายเหตุ ข้อมูลจาก “The Sound Absorption Properties of Urethane Foam” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 dot
dot
dot

dot


ปฏิทิน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
พยากรอากาศ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 เว็บไซต์อัปเปอร์กรุ๊ป คุณกอบกุล 081-208-9651, คุณสวัสดิ์ (ช่างใหญ่) 087-587-5767